Rakousko: vývoj cen nemovitostí

Rakouský realitní trh patří k nejstabilnějším v Evropě. To se potvrdilo i v předcházejícím roce, kdy prakticky ve všech regionech pokračoval růst cen nemovitostí. Ke zlepšení hospodářského prostředí přispěl i znovuzrozený zájem o komerčně užívané nemovitosti.

V porovnání s minulými lety ale nebyl růst cen v roce 2012 tak dynamický. My se v dalším textu zaměříme především na cenové trendy u nemovitostí nejvíce zajímavých z hlediska českých investorů.

Velkou poptávku ze strany zahraničních kupujících lze na rakouském realitním trhu pozorovat dlouhodobě. Ke zvýšenému zájmu zahraničních investorů přispěla i nedávná krize na Kypru, kdy investoři hledali bezpečné místo pro svoje investice. Zájemci o koupi pocházejí takřka celého světa, kromě tradičních zemí  (Německo, Švýcarsko) výrazně vzrostla i poptávka ze zemí jako je Rusko nebo Bulharsko.

Nové byty

Investice do nových bytů patří dlouhodobě k oblíbeným způsobům uložení finančních prostředků. Velká poptávka po nových bytech vedla ke zvýšení jejich cen ve všech regionech. Nejvyšší tempo růstu bylo zaznamenáno přímo v rakouské metropoli. Ve Vídni ceny vzrostly o 9,1 % a průměrná cena za m² činí 3 598,62 Eur. Vídni zdatně sekunduje Salzbursko, kde ceny vzrostly o 5,32 % a cena za metr čtvereční se ustálila na 3 321,44 Eur. Z hlediska investic do nemovitostí v Alpách může být pro investory zajímavé turisticky vyhledávané Štýrsko, označované často za zelené srdce Rakouska. Statistici zde zaznamenali cenový nárůst o 3,66 %, průměrné ceny nových bytů se ale drží na zajímavých hodnotách kolem 1 788 Eur za m².

Vůbec nejlevněji vychází byty ve spolkové zemi Burgenland, kde ceny stagnovaly (pokles o 0,02 %) a průměrná cena nových bytů činí 1583, 90 Eur/ m².

Tabulka 1: Vývoj cen nových bytů v Rakousku 2012/2013

 Spolková země Průměrná cena
v roce 2012
Průměrná cena
v roce 2013
Percentuální
změna (%)
Burgenland 1 584,19 1 583,90 -0,02
Korutany 1 886,34 1 959,10  3,86
Dolní Rakousy 1 756,76 1 811,22 3,10
Horní Rakousy 1 987,94  2 040,11 2,62
Salzbursko 3 153,78 3 321,44 5,32
Štýrsko  1 724,91 1 788,00 3,66
Tyrolsko  2 579,44 2 699,89 4,67
Vorarlbersko  2 964,48 3 058,10  3,16 
Vídeň  3 298,47 3 598,62  9,10

 

Starší byty

Stejně jako v případě bytů k prvnímu užívání, rostly ve všech spolkových zemích také ceny starších bytů. Nejvíce v Salzbursku, kde nárůst o 10,12 % ustálil průměrnou cenu za metr čtvereční na hodnotě 2 158 Eur. Ve Vídni se ceny starších bytů zvýšili o 8,83 % a průměrná cena činí 2 319,56 Eur/m². Naopak příznivé jsou ceny ve Štýrsku, kde nárůst cen činil 3,64 % a průměrná cena se pohybuje v úrovni 1 075,38 Eur/m². 

Tabulka 2: Vývoj cen starších bytů v Rakousku 2012/2013

Spolková země Průměrná cena
v roce 2012
Průměrná cena
v roce 2013
Percentuální
změna (%)
Burgenland 1 065,21  1 105,09  3,74
Korutany 1 146,86 1 175,46  2,49 
Dolní Rakousy 1 106,94 1  134,91  2,53
Horní Rakousy 1 152,95 1 203,49  4,38 
Salzbursko 1 960,27 2 158,58  10,12
Štýrsko 1040,48 1 078,38  3,64
Tyrolsko 1 755,67  1 812,36 3,23
Vorarlbersko 1 750,06  1 802,28 2,98 
Vídeň 2 131,37  2 319,56 8,83 

 

Řadové domy

K žádnému překvapení nedochází ani v případě řadových domů. Nejvýraznější růst byl zaznamenán ve Vídni (8,58 %), kde průměrná cena činí 2 453,02 Eur/m², následované Salzburskem (6,94 %), kde je cena za metr čtvereční dokonce vyšší než v hlavním městě (2 496,16 Eur/m²). Na opačném konci cenového spektra je Štýrsko, kde nárůst činil půl procentního bodu a cena za metr čtvereční je zde zhruba poloviční (1 205,50 Eur/m²).

Tabulka 3: Vývoj cen řadových domů v Rakousku 2012/2013

Spolková země Průměrná cena
v roce 2012
Průměrná cena
v roce 2013
Percentuální
změna (%)
Burgenland 1 351,49  1 362,88 0,84 
Korutany 1 242,22 1 258,04 1,27
Dolní Rakousy 1 295,67 1 335,53  3,08
Horní Rakousy 1 396,73 1 440,57 3,14 
Salzbursko 2 334,09 2 496,16 6,94 
Štýrsko 1 199,47 1 205,50 0,50 
Tyrolsko 1 959,78 1 996,49 1,87
Vorarlbersko 2 041,81 2 087,74 2,25 
Vídeň 2 259,27 2 456,02 8,58

 

Samostatně stojící rodinné domy

V porovnání s prudkým nárůstem cen v předchozích letech vzrostly ceny rodinných domů v posledním období jen mírně.  Nejvyšší růst byl zaznamenán v Salzbursku (5,27 %), kde nyní průměrná cena činí 2 698,53 Eur/m². Těsně za Salzburskem se objevuje Štýrsko s nárůstem o 4,18 %, cena za metr čtvereční  zde ale i tak patří k nejpříznivějším.

Tabulka 4: Vývoj cen samostatně stojících rodinných domů v Rakousku 2012/2013

Spolková země Průměrná cena
v roce 2012
Průměrná cena
v roce 2013
Percentuální
změna (%)
Burgenland 1 329,26 1 293,41  -2,70 
Korutany 1 348,92 1 377,20 2,10 
Dolní Rakousy 1 397,14 1 413,65  1,18 
Horní Rakousy 1 420,81 1 438,80 1,27
Salzbursko 2 563,45 2 698,53  5,27 
Štýrsko 1 206,42 1 256,83  4,18
Tyrolsko 2 221,52 2 233,05 0,52 
Vorarlbersko 2 348,09  2 416,94 2,93
Vídeň 2 304,36  2 390,76 3,75 

 

Pozemky

Bez zajímavosti jistě nebude ani pohled na vývoj cen pozemků v Rakousku. I zde můžeme ve všech spolkových zemích pozorovat růst cen. Nejvýraznější byl ve Štýrsku (13,97 %), kde jsou ale zároveň ceny pozemků v rámci Rakouska nejnižší.

Tabulka 5: Vývoj cen pozemků v Rakousku 2012/2013

Spolková země Průměrná cena
v roce 2012
Průměrná cena
v roce 2013
Percentuální
změna (%)
Burgenland 84,29 84,64  0,42 
Korutany 89,15 90,10  1,07 
Dolní Rakousy 119,73 123,43 3,09 
Horní Rakousy 100,37 103,31 2,93
Salzbursko 335,67 366,87  9,29
Štýrsko 66,52 75,81 13,97
Tyrolsko 311,17 324,15 4,17
Vorarlbersko 314,63 334,78  6,40 
Vídeň 525,40 550,20 4,72

 

Vývoj cen nemovitostí v Rakousku podle regionů

V porovnání jednotlivých zemských hlavních měst můžeme nejvýraznější cenový nárůst pozorovat v Salzburgu (10,91 %). Ceny starších bytů se zvýšily na 2 945 Eur/m², což představuje nárůst dokonce o 14,09 %, rodinné domy resp. pozemky rostly o 12,20 % resp. 12,13 %.

V Linzi, který je hlavním městem spolkové země Horní Rakousy a po Vídni a Grazu třetím největším městem v celém Rakousku, ceny poskočily o 4,52 %. Nejvýrazněji přitom šla nahoru cena pozemků (7,49 %).V Innsbrucku, hlavním městě Tyrolska, ceny nemovitostí vzrostly o 4,13 %.

Zájem investorů se pochopitelně soustředí také na hlavní město Rakouska – Vídeň. Dlouhotrvající krize ve spojení s nízkými úrokovými sazbami udržuje vysokou poptávku po investicích, ať už do domů či bytů. Ceny nemovitostí ve Vídni tak rostou o 10 % ročně. V případě luxusních nemovitostí se cena za metr čtvereční dotýká 30 000 Eur. Exkluzivní projekty v některých honosných čtvrtích, jako např. Hohen Markt, Palais Hansen nebo Goldene Quartier nastavují novou cenovou dimenzi. Nabídky pod 300 000 EUR zde v podstatě neexistují. V obecné úrovni pak lze konstatovat, že větší poptávka je po bytech než po domech.

Spolu s Vídní patří z pohledu investic do nemovitostí mezi nejatraktivnější spolkové země také Salzbursko. Hlad po nových bytech přispěl k výstavbě nových projektů. Bytů určených k prvnímu užívání je proto na trhu o něco více než v předchozích letech. I přesto velká poptávka vyhnala v  samotném Salzburgu ceny o 12 % výše. Díky trvalé poptávce rostou i ceny starších bytů a řadových domů. Obtížně se na trhu hledají především samostatně stojící rodinné domy, kterých je jen velmi omezené nabídka, a i to samozřejmě přispívá ke zvyšování cen v tomto segmentu nemovitostí.

V Tyrolsku roste především cena pozemků, nejvíce v Innsbrucku, Kitzbühelu  a jejich okolí.  Ceny nových bytů vzrostly nejvíce ve východní části této spolkové země, především v Innsbrucku a jeho nejbližším okolí. V západní části země ceny rostou jen mírně, v některých místech i mírně klesly. Rostou ceny starších bytů, byť ne tak výrazně jako v případě nové výstavby. Výjimkou je Kitzbühel, kde výrazně vzrostly i ceny starších bytů. V případě rodinných domů (ať již řadových nebo samostatně stojících) je situace různorodá a je výrazně ovlivněna konkrétní lokalitou i standardem bydlení. 

Ve Štýrsku se poptávka soustředí na město Graz jeho bezprostřední okolí, kde cena nemovitostí roste. Stejně tak se zvyšují i ceny nájmů, především v oblastech, kde je dostatek pracovních příležitostí. Ceny domů pak již několikátým rokem zůstávají na více méně stabilní úrovni.

Graf 1: Cenový index rezidenčních nemovitostív Rakousku - regionální členění

Cenový index rezidenčních nemovitostív Rakousku - regionální členění

Graf 2: Cenový index rezidenčních nemovitostív Rakousku - podle typu nemovitosti

Cenový index rezidenčních nemovitostív Rakousku - pode typu nemovitosti

» Nabídka nemovitostí v Rakousku

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: