Daně a poplatky - Německo

Kupující hradí zákonem předepsané a místně obvyklé daně a poplatky. Jednorázové převodové náklady, splatné kupujícím, při koupi nemovitosti v Berlíně:

  • Daň z převodu nemovitosti: 6 % z kupní ceny nemovitosti.
  • Poplatek za registraci vlastnictví a notářské služby: 1,5 %.
  • Poplatek za právní služby: 1 % (plus 19 % DPH).
  • Realitní provize: 5 % (plus 19 % DPH) - splatná německému zástupci prodávajícího.
  • Rellox neúčtuje kupujícímu žádnou další realitní provizi.

Na každého, kdo v Německu vlastní nemovitost, ale nemá v této zemi trvalý pobyt, se vztahuje omezená daňová povinnost. Dani podléhá pouze příjem získaný v Německu. Z daní lze odepsat nemovitý majetek, úrok a administrativní náklady. Slevy na dani jsou každý rok upravovány. Platí pravidlo, že odepsat lze částku ve výši přibližně dvou procent z pořizovacích nákladů na nemovitost obývanou vlastníkem. Pokud však máte v Německu trvalý pobyt, musíte podat přiznání k dani z příjmů u německých daňových úřadů. V závislosti na výši vašeho příjmu bude daň z příjmu představovat 25 až 42 procent z vašeho zdanitelného příjmu.

V souladu se zákonem o daních z příjmů je rezident ČR povinen přiznat ke zdanění v ČR své celosvětové příjmy. Toto umožňuje i smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Spolkovou republikou Německo. Smlouva stanoví způsob vyloučení dvojího zdanění jako prostý zápočet.

V souladu s §38f odst. 3) lze příjmy snížit o výdaje dle českého zákona, tedy lze postupovat dle §9 odst. 4 (paušální výdaje 30 %, maximálně však 600 tis. Kč), nebo podle §24 (skutečné doložené výdaje včetně např. odpisů majetku).

Pozn.: Uvedené daňové informace nepředstavují závaznou nabídku a mohou se měnit bez upozornění. Vzhledem k tomu, že okolnosti jednotlivých případů se mohou velmi lišit, je vhodné využít služeb daňového poradce. Pro klienty firmy Rellox rádi zprostředkujeme kontakt s doporučeným daňovým poradcem v ČR a v Německu.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: