Koupě nemovitosti – Berlín, Německo

Koupě nemovitosti v NěmeckuV Německu může standardní rezidenční nemovitost koupit napřímo česká fyzická osoba i právnická osoba se sídlem v České republice. Kupní proces je přímočarý a bezpečný pro kupujícího, nicméně jsou zde odlišnosti od zvyklostí v ČR.

V Německu je nutné při nákupu a prodeji nemovitosti využít služeb notáře. Cílem je zajistit, aby se prodejcům i kupujícím dostalo řádného poradenství. Nákup nemovitosti bez účasti notáře nemá právní platnost. Notář odpovídá za to, že byly obstarány veškeré dokumenty potřebné k uzavření smlouvy o prodeji, a dohlíží na převod vlastnického práva na kupujícího v katastru nemovitostí. Pokud se nemůžete schůzky s notářem zúčastnit osobně, můžete jmenovat svého zástupce. K tomu je zapotřebí vyhotovení a podepsání plné moci – buď německým notářem, nebo na německém konzulátu.

Před uzavřením smlouvy o prodeji je nutné si přečíst a zkontrolovat veškerou důležitou dokumentaci. Ta zahrnuje plány územního rozvoje, tj. co město a městský úřad plánují v nejbližším okolí. Dokumentace dále obsahuje stavební plány, stavební povolení, list vlastnictví, energetický certifikát, příkazy k veřejným pracím, smlouvu o správě nemovitosti a vlastní smlouvu o prodeji. Ta zahrnuje notářskou listinu, prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci a o výstavbě a údaje o poskytovaných službách. V případě nových bytových domů by smlouva také měla rozlišovat mezi osobním a společným vlastnictvím. Osobní vlastnictví se v tomto kontextu vztahuje na váš vlastní byt, zatímco společné vlastnictví se obvykle vztahuje na všechny společně užívané prostory, které nejsou v osobním vlastnictví, např. schodiště, výtahy a části zahrady.

Nová právní úprava na ochranu spotřebitelů vstoupila v platnost v říjnu 2013. Podle ní musí být poskytnuty dva týdny na kontrolu notářsky ověřovaných prodejních smluv. Smyslem této úpravy je zajistit, aby kupující měli dostatek příležitostí nechat si smlouvu před notářským ověřením zkontrolovat, což se týká nejen smluv o prodeji nemovitostí.

Jakmile jsou všechny náležitosti prodejní smlouvy zkontrolovány a všechny podmínky týkající se nákupu vybrané nemovitosti jsou shledány vyhovujícími, můžete prodejní smlouvu podepsat.

Klíčové body při koupi nemovitosti – Berlín, Německo

  • Dva týdny na kontrolu kupní smlouvy.
  • Uzavření smlouvy v kanceláři notáře.
  • Smlouva o prodeji by měla obsahovat seznam pomocných zařízení, jako jsou parkovací stání a sklep.
  • Dokumenty týkající se zálohových plateb.
  • Žádný nepřiměřený úrok z prodlení v případě zpoždění platby kupní ceny nebo dohodnutých splátek.
  • Smlouva o prodeji musí obsahovat zmínku o zápisu do katastru nemovitostí.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: