Financování nákupu nemovitosti ve Španělsku

Pokud chcete požádat o hypotéku, abyste mohli financovat svou nemovitost, musíte prokázat, že jste finančně schopni splácet vypůjčenou částku. Doporučený limit dluhu v poměru k vašemu čistému měsíčnímu příjmu je obvykle kolem 30-35 %. Při analýze žádosti o hypotéku berou finanční instituce v úvahu obvykle následující:

 • Stabilitu zaměstnání: to určuje vaši schopnost vzít na sebe dlouhodobý dluh.
 • Roční příjem: mzdové výplatní pásky nebo ekvivalentní doklady.
 • Historie úvěrů: bere se v úvahu historie klienta, jako například to, zda v minulosti neplatil nebo platil opožděně … Finanční instituce od klientů vyžadují předložení bankovního potvrzení s informacemi o jejich úvěrové historii a veškerých dluzích, které mají, což jim umožní zjistit, zda je klient schopen dalšího dluhu vzhledem ke svým příjmům.
 • Majetek: jiné nemovitosti než ta, kterou se klient chystá koupit.
 • Ručitelé: jiní lidé, kteří se zavazují splácet půjčku v případě, že kupující toho nebude schopen.
 • Další dodatečné záruky: spořící účty, penzijní programy, investiční portfolia…

Jestliže je kupující právnickou osobou (společností), pak vedle poskytnutí veškeré firemní dokumentace, řádně podepsané a orazítkované, potřebují finanční instituce vědět:

 • O jaký druh společnosti se jedná: zda o obchodní společnost s ručením omezeným, soukromou společnost s ručením omezeným, holdingovou společnost atd.
 • Předmět podnikání a činnost: čím se společnost zabývá.
 • Dobu trvání podnikání.
 • Akcionáře: kdo je oprávněnou kontaktní osobou a kdo je odpovědný za řízení akvizice nemovitosti.
 • Informace o finančním stavu společnosti: výše obratu, čistý příjem po zaplacení všech nákladů, přibližné zisky, jak jsou rozdělovány atd. Možnost osobního ručení za transakci ze strany partnerů.
 • Majetek psaný na společnost a výše dluhů.

Je nezbytné, abyste poskytli:

 • Stanovy a plnou moc, řádně přeloženou (soudním překladatelem) a orazítkovanou.
 • Daňové potvrzení.
 • Nejnovější rozvahu a účet zisku a ztráty (výsledovku) – všechny strany.
 • Doklad o majetku psaném na společnost.

V případě společností z jiných zemí většina finančních institucí vyžaduje, aby držiteli hypotéky byli jednotlivci – společnosti figurují pouze jako hypoteční dlužníci, nikoli jako dlužníci. Jelikož správní rada musí schválit zástavu jakéhokoli majetku vlastněného společností, musí být takové schválení přeloženo a orazítkováno. Poměr disponibilního financování závisí na zemi původu klienta, ale v žádném případě nebude vyšší než 65-70 % prodejní ceny.

Počáteční výdaje spojené s hypotékou

Kromě notářských poplatků, kolkovného, registračních poplatků, poplatků za překlady a správních poplatků znamená koupě prostřednictvím hypotéky další výdaje:

 • ocenění: přibližně 300,- EUR
 • hypoteční poplatek: mezi 1 – 2 %
 • stornovací poplatek: jak stanovuje zákon
 • povinné pojištění: jak stanovuje zákon; povinně musíte mít pouze pojištění proti požáru, ale v praxi se požaduje také pojištění domácnosti a pojištění schopnosti splácet půjčku
 • další produkty: karty, bezhotovostní převody atd.

Podepsání hypotečních listin

Prvním požadavkem před podepsáním listin je to, aby byla nemovitost plně zaplacena nebo aby byly zbývající částky řádně garantovány. Listiny budou podepsány ráno v pracovní den. Všechny strany musí navštívit: kupující (nebo, je-li příslušné, oprávněné zástupce), oprávněného zástupce obchodního prodejce, překladatele a zástupce banky (uskutečňuje-li se koupě prostřednictvím hypotéky).

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: