Informace o zpracování OÚ Zájemce

Klientem „Zájemce“ se rozumí osoba, která projevila zájem prostřednictvím Relloxu realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti. Zpravidla se jedná o osoby, které poptávají více informací o nemovitostech, podmínkách transakce a o službách firmy Rellox. Také se jedná o osoby, které poptávají u Relloxu zprostředkování prohlídky nemovitosti a zprostředkování jednání s budoucí smluvní protistranou.

Účel zpracování OÚ Zájemce:

 •  Zpracování obchodních nabídek a jejich zasílání Zájemci.
 •  Příprava informačních podkladů k nemovitosti, realitnímu trhu, podmínkám transakce apod.
 • Zajištění a organizace osobních prohlídek nemovitosti.
 • Zprostředkování kontaktu s budoucí smluvní protistranou nebo jejich zástupcem.
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími osobami, které jsou podstatné pro rozhodnutí Zájemce o případné budoucí realizaci obchodního případu (např. advokát, daňový poradce apod.).
 • Další činnosti zejména na základě aktivního požadavku Zájemce.

Kategorie dotčených OÚ:

 • Jméno a příjmení.
 • Kontaktní tel. číslo.
 • Kontaktní e-mail adresa.

Pozn.: V některých případech, kdy Zájemce projeví zájem o prohlídku nemovitosti či osobní schůzku se zástupcem budoucí smluvní protistrany, požaduje firma Rellox po Klientovi Zájemci podpis tzv. Zájmového dopisu, který specifikuje čas, místo a podmínky prohlídky, resp. schůzky. Součástí Zájmového dopisu jsou následující OÚ subjektu údajů:

 • Jméno a příjmení.
 • Datum narození.
 • Trvalé bydliště.
 • Kontaktní adresa.
 • Kontaktní tel. číslo.
 • Kontaktní e-mail adresa.

Kategorie příjemců OÚ:

 • Zaměstnanci a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.
 • Obchodní partner společnosti Rellox, např. prodávající/kupující nemovitosti, resp. zástupce strany prodávající/kupující apod.
 • Společnost organizující pronájem předmětné nemovitosti.
 • Advokátní kancelář.
 • Notář.
 • Daňový poradce.
 • Hypotéční poradce.
 • Poskytovatelé IT služeb.
 • Případně další osoby relevantní pro účely zpracování OÚ.

Doba zpracovávání OÚ

Rellox je oprávněn poskytnuté osobní údaje Zájemce zpracovávat po dobu, kdy je možné předpokládat zájem Zájemce o spolupráci se společností Rellox. Tato doba je stanovena na 10 let ode dne projevení zájmu o spolupráci ze strany Zájemce.

V případě Zájemce, který prostřednictvím Relloxu absolvoval (osobně či jmenovaným zástupcem) prohlídku nemovitosti či osobní schůzku se zástupcem potenciální smluvní protistrany, je doba zpracování OÚ stanovena na dobu 10 let od data prohlídky, resp. schůzky.

Konkrétním datem výmazu OÚ z databáze firmy Rellox se rozumí 24. květen roku následujícího po uplynutí 10 let od výše specifikovaného dne.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: