Vývoj chorvatského realitního trhu v létě 2013

Zatímco většina evropských zemí již krizi a s ní spojenou recesi překonala, ceny chorvatských nemovitostí se v létě 2013 dále propadaly.   Postupné snižování cen ve stále větší míře přitahuje zahraniční kupce. Drtivá většina zájemců o koupi přitom hledá spíše dostupné nemovitosti a není ochotná platit zbytečně vysoké částky.

Na druhou stranu, v Chorvatsku se stále neplatí daň z nemovitosti. Mnoho majitelů tak udržuje vysoké ceny nabízených nemovitostí, protože je vlastnictví prázdné nemovitosti ležící ladem několik let nic nestojí. Ani tato pro zájemce o koupi ne příliš výhodná situace nedokázala zastavit setrvalý propad cen. Například nejdražší region v Chorvatsku – Dubrovník – zaznamenal největší propad za poslední roky.

Ani velká poptávka po koupi nemovitostí v Chorvatsku tak nepřinesla kýžené výsledky. Oproti roku 2012 došlo ke snížení prodejů a trh se zatím nepodařilo znovu nastartovat. Není bez zajímavosti, že přes 92 % Chorvatů je vlastníky nemovitosti (ze zemí EU pouze Rumunsko a Litva vykazují vyšší hodnoty).  Oproti tomu pro nejbohatší země EU je typický nízký podíl vlastníků nemovitostí (Rakousko 57 %, Německo 53 % a Švýcarsko dokonce pouze 44 %).

Vysoký zájem zahraničních investorů v minulých letech uměle zvýšil ceny nemovitostí situovaných na chorvatském pobřeží až na několikanásobek průměrné ceny v ostatních chorvatských regionech. Například na počátku roku 2013 se cena za standardní rodinný dům v Záhřebu pohybovala pod úrovní 1 500 EUR/m2, zatímco podobnou nemovitost v Dubrovníku si vlastníci cenili na více než 3 500 EUR/m2. V současné době je zřejmé, že objem obchodu s nemovitostmi v okolí Záhřebu dosahuje mnohem vyšších hodnot než v Dubrovníku. Bez zavedení plošné daně z vlastnictví nemovitosti však nejsou majitelé domů a apartmánů v atraktivních lokalitách nuceni ke snížení požadované ceny na přijatelnou úroveň tak, aby se trh mohl opět oživit.

Významný vliv na ceny chorvatských nemovitostí mají také místní banky. Vzhledem k tomu, že kvůli velkým investicím a relativní dostupnosti půjček v konjunktuře bezprostředně před ekonomickou krizí mají banky v realitách vázáno značné množství prostředků, nejsou ochotny přistoupit ke snížení cen, neboť by to znamenalo nutnost odepsat značnou část těchto investic.

Nejatraktivnější lokality si samozřejmě své ceny zachovaly i v průběhu krize – nemovitosti v první řadě od moře představují stabilní investici i v době, kdy trh kolísá. Zájem investorů ze zahraničí se však pomalu přesouvá od chorvatských ostrovů k městům v pobřežích oblastech – tedy zejména ke Splitu, Trogiru, Kaštele, Čiovu, RogozniciMakarské. Vyhlášené ostrovy jako Korčula, BračHvar nadále setrvávají ve středu zájmu, prodeje tamějších nemovitostí však meziročně poklesly podobně, jako tomu bylo v ostatních částech země.

Pro chorvatský realitní trh může být vítaným impulsem vstup země do Evropské unie. Kupci ze zahraničí tak budou moci snadněji využívat možnosti financování koupě například hypotékou, než tomu bylo dosud.

» Nabídka nemovitostí v Chorvatsku.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: