Souhlas s odběrem newsletteru a se zpracováním osobních údajů

Přihlašuji se tímto k odběru newsletteru společnosti Rellox s.r.o., IČ: 27140130, který je Správcem osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů ČR a EÚ, a prohlašuji výslovně, že souhlasím se zařazením mnou specifikované e-mailové adresy do databáze příjemců newsletteru.

Kliknutím na políčko „Chci dostávat newsletter i nadále“ tímto uděluji svůj jednoznačný souhlas s tím, aby společnost Rellox, coby Správce osobních údajů, zpracovávala manuálně či automatizovaně mnou uvedené osobní údaje, tj. mnou specifikovaná e-mailová adresa bez dalších osobních údajů, za účelem zasílání obchodních sdělení společnosti Rellox s.r.o. v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Svůj souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Prodloužení doby platnosti mého souhlasu dle tohoto prohlášení je možné pouze s mým předchozím prokazatelným písemným souhlasem.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas s odběrem newsletteru a se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat formou kliknutí na odhlašovací odkaz obsažený v každém newsletteru.

Vím, že kromě práva svůj souhlas kdykoliv odvolat mám právo na přístup k mnou poskytnutým osobním údajům (tj. pro účely zasílání newsletteru mnou specifikovaná e-mailová adresa), že mám právo na jejich úpravu, doplnění, omezení zpracování nebo jejich úplný výmaz, s možností se o výmazu přesvědčit. Zároveň mám právo vznést námitku či právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uděluji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: