Rakouský trh nemovitostí stále roste

Trh nemovitostí v Rakousku vykazuje i po devíti letech růstu poměrně značné přírůstky. Na druhou stranu, v posledním roce růst cen poněkud zpomalil.

Index cen nemovitostí ve Vídni vzrostl v průběhu roku 2012 o 13,09 % (resp. 10.02 % při očištění od vlivů inflace). Pouze ve čtvrtém čtvrtletí došlo k malému propadu o přibližně 0,65 %. V ostatních spolkových zemích ceny také rostly, průměrně se za rok 2012 jednalo o růst ve výši 8,46 %. Vyplývá to z údajů Rakouské národní banky.

Ve Vídni se ceny nemovitostí pohybují okolo 2500 až 3300 euro za metr čtvereční. Oproti tomu v Kitzbühelu, jednom z nejznámějších tyrolských resortů, se nejlevnější apartmány prodávají za částky okolo 360 000 euro, ceny luxusních chaletů se mohou pohybovat až v řádech několika milionů euro.

Ceny nemovitostí ve Vídni stabilně rostly od třetího čtvrtletí 2004. Během boomu v letech 2003 až 2012 ceny vzrostly o celých 89,5 %. V ostatních oblastech Rakouska růst natolik stabilní nebyl, a dosáhl pouze hodnoty 31,8 %. Do značné míry je to dáno nedostatkem stavebních parcel v metropoli a převisem poptávky nad nabídkou.

Podle údajů rakouského statistického úřadu bylo ve třetím čtvrtletí 2012 zkolaudováno 9 689 nových domů a bytových jednotek, což představuje meziroční růst o celých 9,4 %. Podlahová plocha nových nemovitostí přesáhla 2 900 000 metrů čtverečních. Oproti období let 1996 až 2000 se však stále jedná o poměrně nízké hodnoty.

Dá se očekávat, že trh zůstane silný i v roce 2013, menším výkyvům se však není možno vyhnout. Experti prohlašují, že díky stabilně vysoké poptávce průměrné ceny nemovitostí nadále porostou.

Proč je realitní trh ve Vídni tak specifický

Odlišná situace ve Vídni je zapříčiněna mimo jiné tím, že vlastnická struktura nemovitostí v metropoli je odlišná od zbytku Rakouska. Okolo 70 % nemovitostí je vlastněno investory, bankami a dalšími komerčními společnostmi. Vzhledem k silné poptávce a omezené nabídce je růst cen poměrně rychlý. V poslední době je zřejmé, že ceny nemovitostí nad 100 metrů čtverečních rostou rychleji, než ceny nemovitostí menších – opět je to dáno omezenou nabídkou.

Ceny nájmů zůstávají stabilní

Vídeň má jeden z nejvyšších podílů pronajímaných nemovitostí (77,8 %), zatímco ve zbytku Rakouska se tento podíl pohybuje okolo 58 %. Rostoucí ceny nemovitostí a v zásadě stabilní výše nájmů tak vede k zajímavému zhodnocení nemovitosti, ale zároveň k relativně nízkým výnosům z pronájmů.

Převis nabídky nad poptávkou v 90. letech minulého století vedl k poklesu cen nájmů. Ten se zastavil v roce 2000 a v roce 2001 došlo k malému nárůstu. Od roku 2002 se výše nájmů téměř nezměnila a podle nejnovějších analýz není možné očekávat výrazný růst ani v blízké budoucnosti.

Vídeň: menší podlahová plocha = větší průměrný výnos

Ze statistik vyplývá, že z hlediska výnosu z pronájmů se vyplácí investovat spíše do menších nemovitostí mimo centrum Vídně. Vzhledem k vysokým nákupním cenám realit v samém centru města se v některých případech výnos pohybuje kolem 1 %. V ostatních čtvrtích je výnos vyšší, pohybuje se v rozmezí od 2 do 5 %.

Při přepočtu výnosu na metr čtvereční vyplývá, že u nemovitostí o ploše 50 metrů čtverečních se výnos pohybuje kolem 5 %. U středně velkých bytů v rozmezí od 85 do 120 metrů čtverečních se pohybuje na úrovni cca 3,6 %. U podlahové plochy 175 metrů čtverečních již ale výnosy klesají k hodnotám okolo 2,6 %.

Graf: Výnosy z pronájmů ve Vídni

Graf: Výnosy z pronájmu nemovitostí Vídeň, Rakousko

Naproti tomu v případě nemovitostí v rakouských alpských resortech se výnosy z pronájmu běžně pohybují v úrovni mezi 5 až 8 %. V případě rekreačních nemovitostí určených k dalšímu pronájmu navíc majitelé mohou svůj dům či apartmán po několik týdnů v roce využívat pro voji potřebu a trávit zde dovolenou.

Rakousko čeká ekonomický růst

Podle nejnovější analýzy Rakouského institutu pro hospodářský výzkum lze očekávat, že rakouská ekonomika poroste v příštích dvou letech o 1, respektive 1,8 %. Přes příznivý vývoj situace (export i spotřeba domácností roste) se i Rakousko musí vypořádávat s problémem deficitu veřejných financí. Nezaměstnanost je v Rakousku nejnižší ze všech zemí Evropské unie a i přes dílčí problémy Rakousko patří v rámci Evropy k premiantům s nejstabilnější ekonomickou situací.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: