Nové realitní daně ve Francii – jak se dotýkají zahraničních investorů?

Od 1. ledna 2013 budou ve Francii účinné nové zákony představené ministryní pro bydlení Cecile Duflot. Nahradí tak stávající tzv. Scellier zákony, jejichž platnost končí posledním dnem letošního roku.

Cílem těchto zákonů je vytvořit více nových jednotek pro sociální bydlení pro lokální francouzský trh. Sekundárně se ovšem také dotýkají zahraničních investorů, kteří kupují ve Francii nemovitosti pro druhé bydlení.

V případě, že po prvním lednu 2013 koupíte v určité lokalitě ve Francii nemovitost k dalšímu pronájmu (novou a nezařízenou), máte nárok na odpočet z daně ve výši 18 % (do výše 300.000 EUR). Odpočet bude rozložen do období 9 let. Podmínkou pro uplatnění odpočtu je ponížení výše nájemného o 20 % pod běžné tržní nájemné.

Francouzské Národní shromáždění také posvětilo návrh prezidenta Hollanda, kvůli kterému se lidé musí od ledna příštího roku připravit na novou daň z příjmu z pronájmu nemovitosti. Pro zahraniční majitele nemovitostí, kteří svůj dům či byt dále pronajímají, se zvedne daň ze zisků z pronájmu z 20 % na 35,5 %. Vzhledem k nákladovým položkám a výši odpisů nemovitosti (5 % ročně) a vnitřního vybavení (10 % ročně) bude ale reálné zdanění příjmů z pronájmu ve většině případů i nadále nulové.

Francouzská vláda zvyšuje daň ze zisku v případě prodeje nemovitosti z 19 na 34,5 % během prvních pěti let vlastnictví. Pro rok 2013 je ale stanovena sleva z daně ve výši 20 %. Pro období po uplynutí prvních pěti let stále platí slevy z daně podle stávajících tabulek. Po uplynutí 30 let je zisk z prodeje nemovitosti ve Francii bez zdanění. V každém případě stále platí smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Francií.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: