Nové možnosti financování koupě nemovitosti v Chorvatsku

V souvislosti se vstupem Chorvatska do Evropské unie dne 1. července 2013 se uvolnily také podmínky pro financování koupě nemovitosti v Chorvatsku. Zejména zahraniční banky v Chorvatsku začínají poskytovat cizím občanům hypotéky se zástavou ve formě kupované nemovitosti v Chorvatsku.

Minimální výše hypotéky činí 15.000 EUR. Maximální částka, kterou si lze od chorvatské banky půjčit, je 250.000 EUR. Úvěr může dosahovat pouze 50 % z kupní ceny nemovitosti. Doba splácení je stanovena na 3 až 20 let. Banka si standardně účtuje administrativní poplatky 1 % z výše úvěrované částky.  Jsou vyžadovány otevřené a aktivní účty v chorvatské bance: domácí (chorvatská kuna HRK) a účet pro transakce v cizí měně.

Úvěry jsou poskytnuty s doložkou o měně v EUR a vypláceny v HRK na základě střední sazby směnného kurzu věřitelské banky. Měsíční splátky jsou hrazeny v HRK podle středního směnného kurzu dané banky pro EUR ke dni splátky.

Vzorový příklad hypotéčních podmínek k 1. červenci 2013

Úroková sazba Skutečná (efektivní)
 úroková sazba***
Měsíční anuita v EUR Celková částka(EUR)
 splatná klientem


12M EURIBOR* + 6,20 p.b.** = 6,729 %

          
            7,08 %

        
             759,12

      
        183 188,38 


* 12měsíční (12M) sazba EURIBOR je k 1. červenci 2013 0,529. Hodnota dvanáctiměsíční sazby EURIBOR je v souladu se Smlouvou o úvěru vytvořena vždy jednou ročně použitím sazby zveřejněné na stránce REUTER’s dva pracovní dny před začátkem každého úročného období.
** p.b. = procentní bod
*** Skutečná (efektivní) úroková sazba, výše anuity a celková částka splatná klientem byly spočítány podle uvedených podmínek, výše úvěru 100 000,00 EUR, plán splácení úvěru na 240 měsíců, poplatek 1 %, ke dni 1. července 2013.

Požadovaná dokumentace k úvěru

  • Fotokopie identifikačních průkazů nebo pasů s ohlášeným pobytem na území Chorvatské republiky, tj. pas pro nerezidenty.
  • Potvrzení o chorvatském daňovém čísle (OIB).
  • Vyplněný formulář žádosti o úvěr u všech účastníků úvěru, jejichž bonita byla zhodnocena.
  • Podepsané prohlášení pro účely zpracování osobních údajů.
  • Podepsané prohlášení o souhlasu se získáváním a zpracováním údajů z úvěrové zprávy HROK (Chorvatský registr úvěrových závazků) pro všechny účastníky úvěru, jejichž bonita byla zhodnocena.
  • Originál posledních tří výplatních pásek mzdy nebo důchodu (nebo ověřená kopie).
  • Potvrzení zaměstnavatele týkající se zaměstnaneckého stavu a měsíčního příjmu žadatele o úvěr.

Dodatečná dokumentace

  • Originál výpisu z katastru nemovitostí, ne starší než 30 dní od data vydání.
  • Odhad ceny nemovitosti, pokud nejde o nově vybudovanou nemovitost.
  • Pojistná smlouva na zastavenou nemovitost vinkulovaná ve prospěch banky.

Kupující musí předložit kupní smlouvu ověřenou notářem. Pro účastníky úvěru, jejichž bonita byla posouzena, je maximální věk v okamžiku konečného splacení úvěru stanoven na 70 let. Banka si vyhrazuje právo individuálního posouzení obchodního případu a podle svého vlastního uvážení požadovat dodatečné dokumentace a nástroje pro zajištění úvěru.

Zdroj: Rellox, Erste Bank (Chorvatsko)

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: