Koupě nemovitosti v zahraničí

Koupě nemovitostí v zahraničí se řídí zákony a daňovým systémem platným v zemi, kde se nemovitost nachází, takže podmínky investic se liší. Většina zemí je nicméně zahraničním investorům do nemovitostí otevřená nebo se dokonce snaží zahraniční investice podporovat. Z pohledu českých investorů bylo do nedávna v některých zemích nutné pro koupi nemovitostí zakládat místní firmu a na tuto firmu nemovitost koupit, např. v Itálii nebo v Rakousku.

Vstupem ČR do EU se tyto komplikace ve většině investičně zajímavých zemí odstranily a je již možné kupovat na fyzickou osobu bez nutnosti zakládat firmu (výjimkou zůstává např. Chorvatsko, kde je stále nutné založit chorvatskou firmu pro realizaci koupě). V některých zemích ovšem platí, že pro určitý typ nemovitostí nebo u konkrétních nemovitostí a projektů požaduje místní obec, aby kupující měl v daném místě trvalý pobyt. Těchto nemovitostí je ovšem z obecného pohledu relativně málo a Rellox tyto nemovitosti českým investorům ani nenabízí, pokud se s klientem nedohodne jinak.

S koupí souvisí také vedlejší náklady na její realizaci. Kupující platí ve většině zemí buď daň z převodu nemovitosti (na rozdíl od ČR, kde platí daň z převodu prodávající) nebo DPH (v případě nových nemovitostí). Dále platí kupující notářské poplatky a poplatky za vklad do katastru nemovitostí, případně jiné regionálně specifické poplatky. Například v Rakousku je celková výše těchto vedlejších nákladů cca 7%, ve Španělsku cca 10% z kupní ceny nemovitosti. Rellox zajišťuje pro své klienty komplexní servis převodu vlastnictví včetně zajištění zaplacení všech souvisejících poplatků a daní.

Zahraniční nemovitosti můžete vyhledat v naší databázi, případně nejprve zjistit detailnější informace o jednotlivých zemích. Pro nejvyhledávanější lokality jsme připravili také specializované weby:


Klíčová slova: zahraniční reality, nemovitosti v zahraničí, investice, poplatky, legislativa

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: