Koupě nemovitosti v Anglii (Velké Británii)

Při nákupu nemovitosti v Anglii (resp. Velké Británii) se nejprve uzavírá tzv. nabídka ke koupi, která se podepisuje mezi prodávajícím a kupujícím, ve které jsou definovány základní parametry (obě strany, specifikace nemovitosti a kupní cena). Poté připravuje advokát kupní smlouvu.

Kupující hradí jednorázové poplatky související s převodem nemovitosti. Přesnou výši těchto poplatků je možné určit až v návaznosti na konkrétní nemovitost. V obecné úrovni je potřeba při nákupu nemovitostí v Anglii počítat s těmito náklady:

 • Odhad nemovitosti: do cca 1.000 liber
 • Poplatek advokátovi: cca 0,5 %
 • Registrace nemovitosti: 0 az 4 %
 • Realitní provize: 0 až 3 %
 • Další náklady: cca 1.000 liber

Provádění majetkových převodů je právní a administrativní práce související s koupí a prodejem nemovitosti nebo pozemku. Začíná ve chvíli, kdy kupující a prodávající odsouhlasí cenu a končí, když je prodej dokončen.

Podpis smluv

Tato fáze trvá obvykle jeden až dva měsíce.

Poté, co přijmete nabídku a provedete prohlídku, získáte vy i váš zástupce rychle přístup k množství informací, včetně:

 • výsledků hledání u místních úřadů
 • listů vlastnictví
 • smlouvy o nájmu (pokud jde o pronajímanou nemovitost)
 • nabídky hypotečního úvěru

Váš zástupce obdrží tyto dokumenty a bude vás informovat buď písemně, nebo osobně. Váš zástupce vám také v této fázi zprostředkuje podepsání smlouvy.

Pečlivě si vše přečtěte a v případě jakýchkoli dotazů se neváhejte zeptat. Pokud jste spokojeni, podepište smlouvu, a vraťte ji svému zástupci.

Váš zástupce požádá o vaši zálohu na dům, který kupujete, a sjedná datum dokončení.
Mezi podepsáním a dokončením obvykle uběhnou dva týdny, v případě potřeby však může proběhnout podepsání a dokončení ve stejný den.

Po přijetí vaší zálohy provede váš zástupce a zástupce vašeho kupujícího formální podpis smluv, což znamená, že obě strany jsou právně zavázány k dalšímu postupu.

Váš zástupce připraví prohlášení o dokončení: to stanovuje všechny detaily finanční transakce. Ověří také v katastru nemovitostí, že listy vlastnictví jsou v pořádku a od předložení vaší nabídky se nic nezměnilo.
Po dokončení těchto kontrol připraví váš zástupce převodní listinu a zašle vám k podpisu kopii, kterou mu následně vrátíte. Poté ji zašle zástupci vašeho prodávajícího.

V této fázi váš zástupce požádá o finanční prostředky od společnosti, která vám poskytuje hypotéku, aby zaplatila za vaši novou nemovitost.

Pokud současně také prodáváte, váš zástupce provede výměnu při koupi a sjedná stejné datum dokončení.

Ve sjednaném datu dokončení váš zástupce zaplatí zástupci prodejce dlužnou částku – a budete vlastnit svůj nový dům.

Po dokončení transakce provede váš zástupce zbývající úkony:

 • zaplatí kolkovné a zašle převodní listinu do kolkovního úřadu, 
 • zaregistruje transakci v katastru nemovitostí, 
 • opatří pozměněný list vlastnictví uvádějící, že vlastníte nemovitost a zašle jej vaší bance poskytující hypoteční úvěr.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: