Informace o zpracování OÚ Klienta Smluvní Strana

Klientem „Smluvní Strana“ se rozumí osoba, která prostřednictvím Relloxu realizovala, realizuje, či se chystá realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti.

Účel zpracování OÚ:

 • Úspěšné dokončení obchodní transakce (např. koupě/prodej nemovitosti),
 • Uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • Splnění právních povinností, např. vklad do katastru nemovitostí, úhrada zákonných poplatků apod.
 • Evidence smluvních a souvisejících dokumentů po dobu nutnou pro ochranu účastníků smluvních vztahů, např. z důvodů reklamačních, nájemních závazků apod.
 • Zpracování dalších obchodních nabídek a jejich zasílání Klientovi „Smluvní strana“.

Kategorie dotčených OÚ

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Trvalé bydliště
 • Kontaktní adresa
 • Kontaktní tel. číslo
 • Kontaktní e-mail adresa
 • Číslo pasu
 • Případně další OÚ nutné k účelům zpracování

Kategorie příjemců OÚ:

 • Zaměstnanci a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.
 • Obchodní partner společnosti Rellox, např. prodávající/kupující nemovitosti, resp. zástupce strany prodávající/kupující apod.
 • Advokátní kancelář.
 • Notář.
 • Státní úřady a orgány, např. katastrální úřad apod.
 • Správce nemovitosti.
 • Společnost organizující pronájem nemovitosti.
 • Daňový poradce.
 • Hypotéční poradce.
 • Poskytovatelé IT služeb.
 • Případně další osoby relevantní pro účely zpracování OÚ.

Doba zpracovávání OÚ

Rellox je oprávněn poskytnuté OÚ Klienta „Smluvní Strana“ zpracovávat po dobu nutnou pro ochranu účastníků smluvních vztahů.

Konkrétním datem výmazu OÚ z databáze firmy Rellox se rozumí 24. květen roku následujícího po uplynutí 10 let od realizace obchodního případu.

V případě, že současně s realizací „hlavního“ obchodního případu jsou uzavírány další smlouvy (např. nájemní smlouva), jejichž plnění pokračuje po 24. květnu roku následujícího po uplynutí 10 let od realizace „hlavního“ obchodního případu, Rellox je oprávněn zpracovávat OÚ Klienta „Smluvní strana“ po dobu 5 let po ukončení těchto smluv.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: